Kantalup

  • Cantaloupe

    Kantalup

    Təzə Hami qarpızı Coğrafi Göstəricinin məhsulu ilə Sincan əyalətindəndir.