Kivi

  • Kiwi

    Kivi

    Kivi, coğrafi göstəricinin məhsulu ilə Zhouzhi şəhərindən Çin mənşəlidir. Buna Çin arı üzümü də deyilir.